Kategoriler

Cari Mutabakat Nedir Nasıl Yapılır

Mutabakat nedir?

- Mutabakat; çalıştığınız firmalarla yaptığınız alış-verişler sonucu oluşan bakiyenin karşılıklı olarak teğit edilme halidir.Genelde toplam borç, toplam alacak ve bakiye şeklinde yazılır.

Mutabakat neden yapılır?

- Mutabakat, çalıştığınız firma ile belli dönemlerin bakiyesi konusunda karşılıkı anlaşmak için yapılır. Bu işlem yapıldığında, yapıldığı tarih öncesi itirazlara mahal vermez.

Mutabakat yapmanın önemi nedir?

-Mutabakt yapıldığında, bu belge kaşe ve imzalı olduğu için, ilgili firma bir nevi borcunu veya alacağını taahhuk etmiş sayılır. Bir itiraz durumunda bu belge referans gösterilir. Dolayısıyla mutabak yapmak itirazların önüne geçmektir. Ancak karşı taraf resmi bir evrakla (fatura-çek-makbuz vs) itiraz ederse mutabakat yeniden sağlanmak zorunludur. 

Mutabakat nasıl yapılır?

-Mutabakat; sözkonusu firma bilgileri, toplam borç, toplam alacak, bakiye, tarih yazılarak yapılır. çoğu muhasebe programı bu mutabakatı otomatik hazırlar. Muhasebe programı yok ise de elle hazırlanabilir. mutabakat mutlaka kaşe ve imzalı olması gerekir.Mutabakatın kelime anlamı aslında uzlaşma, anlaşma demektir. Yalnız mutabakat nedir, sorusu genellikle alanlara göre farklı cevaplanabilmektedir. Muhasebe alanında sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Hesapların kontrol edilmesi istediğinde bir takım mektuplaşmaların bulunması kontrol aşamasında büyük yardımcı olur. Hesapların mutabık olması sayesinde iki tarafta da herhangi bir alacak borç durumu olmaz ve iki taraf arasında denge sağlanmış olur. İç denetimin yapılması için mutabakat mutlaka olmazsa olmazdır. Özellikle yıl sonunda muhasebe alanında çalışan kişiler bunun kontrolü için bütün hesapların tek tek kontrol edilmesini sağlar.
Cari Mutabakat Nedir Nasıl Yapılır
X